مالیه عمومی چیست؟

[ad_1]

به بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولت‌ها، روشهای جمع آوری در آمدو نحوه اداره وجوه و منابع مالی مالیه عمومی گفته می شود.

به گزارش صبحانه به نقل از میزان، مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولت‌، روشهای جمع آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است.

یکی از موضوعاتی که مرز بیان اقتصاد و سیاست است، موضوع مالیه عمومی بوده و معادل اصطلاح انگلیسی مالیه است که در معنای تدارک مالی بکار گرفته می‌شود

که در آن رابطه با یک فرد یا خانوار، یک بنگاه و یا یک جامعه و یا در
سطح بین‌المللی مورد استفاده قرار دارد. برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند
که مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های
دولت ها، روشهای جمع آوری درآمدها و چگونگی نحوه اداره وجوه و منابع مالی
است.

یکی از مسائلی که فکر اقتصاددانان را بخود مشغول می
کنید و در تمامی کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال
توسعه موضوع داغ روز است تحت عنوان مالیه عمومی است.

دلیل اهمیت آن را می‌توان گسترش روز افزون وظایف دولت ها، گسترش نیازهای
ملت‌ها و منابع محدود در حال کاهش کشور خلاصه کرد. و این باعث علم جدیدی
بنام علم مالیه عمومی گردید.

بیش از هرچیز، شناخت دولت و نقش دولت‌ها لازم و ضروری است وعوامل
متعددی، ماهیت و اندازه مالیه عمومی در هر جامعه را تبیین می نماید که شامل
درجه و میزان حضور دولت در جامعه، درجه توسعه و پیچیدگی اقتصاد جامعه،
بینش و نگرش حاکم بر جامعه و شرایط خاص است.

در تکامل جوامع بشری حضور جوامع بشری حضور دولتها چه
از نظر کمی و کیفی در زمینه مسائل مختلف و اقتصادی و اجتماعی بطور مداوم
افزایش یافته و این افزایش حضور طبیعتاً به افزایش اهمیت مالیه عمومی منجر
شده است.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *